Rường câu

Quản Trị

Sản phẩm làm tự nhựa, chì, inox, vật liệu tiêu chuẩn của tôm câu mực trên thế giới. Là loại mồi có trọng lượng nặng, có thể trang trí theo nhiều cách : sơn, quấn cước….

Xem thêm »